3.12.2015
Aktuálne máme pre Vás vo výstavbe nové bytové domy PERAL I. a II. ul.Timravy, Martin - Podháj kolaudácia už 06 / 2016 !!!

Profil firmy

Firma ŠIMON REAL, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2009, vznikla ako nástupnícka spoločnosť podnikajúcej fyzickej osoby Ing. Ján Šimon so všetkými povinnosťami a záväzkami z toho vyplývajúcimi.

Od svojho vzniku (v roku 1993) sa orientuje na realizáciu stavieb charakteru pozemného staviteľstva.

Firma je v súčasnom období organizačne a po odbornej stránke dostatočne pripravená vysporiadať sa so zákazkami väčšieho, ale aj menšieho rozsahu.

V súčasnosti je dominantnou pracovnou náplňou firmy realizácia bytových a polyfunkčných domov, či už ako nájomných bytových domov pre mestá a samosprávy alebo bytových domov s bytmi na odpredaj do osobného vlastníctva.

Okrem uvedenej náplne realizuje aj dopravné, priemyselné, inžinierske stavby a rekonštrukcie pre firmy, ale aj výstavbu rodinných domov pre fyzické osoby.

Spoločnosť disponuje vlastnou nákladnou dopravou, mechanizmami na realizáciu zemných prác a ďalšími menšími mechanizmami a pracovnými nástrojmi na realizáciu stavebných prác...